Ograniczony wjazd – jak uzyskać zgodę?

Planujesz prace z użyciem podnośnika lub dźwigu w strefie ograniczonego ruchu?

Podpowiadamy, jak zrobić to legalnie i bezpiecznie!

Przykładem takiej strefy jest np. Rynek Główny w Krakowie. Nie mogą wjeżdżać tam żadne pojazdy oprócz:

  • Służb publicznych.
  • Pojazdów zaopatrzenia.
  • Pojazdów mieszkańców.

Jeśli jednak na potrzeby prac musisz wjechać podnośnikiem lub dźwigiem na teren strefy A, to potrzebujesz zgody na wjazd od ZDMK – jednostki miejskiej odpowiedzialnej od 1 stycznia 2019 za utrzymanie dróg aglomeracji krakowskiej

W jaki sposób uzyskać taką zgodę?

Musisz działać zgodnie z procedurą ZDMK-12 – wypełnij i zanieś dokumenty do Działu Zajęcia Pasa Drogowego ZDMK na os. Złotej Jesieni, 14, Kraków

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wniosek o wydanie zgody na wjazd na drogę zarządzaną przez ZDMK wraz załącznikami:

– Kopia pozwolenia na wykonanie robót od odpowiedniej instytucji architektoniczno-budowlanej.

– W przypadku spółki cywilnej, kopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym urzędzie skarbowym.

– Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której działalność jest prowadzona (jeśli dotyczy).

– Obowiązkowo! Część planu miasta z zaznaczoną trasą przejazdu.

Wniosek o wydanie zgody na wjazd na drogę zarządzaną przez ZDMK jest dostępny pod linkiem:

www.bit.ly/tonaz-ehc

Dokumenty należy złożyć osobiście. Wniosek jest bezpłatny, a na decyzję czeka się 30 dni.

Po akceptacji ze strony ZDMK możesz pracować w strefie ograniczonego ruchu.

By wynająć któryś z naszych podnośników lub dźwigów, zadzwoń pod numer 502 602 577, dobierzemy dla Ciebie odpowiednią maszynę.Newsletter

NASI KLIENCI

Wszelkie prawa zastrzeżone EHC promopixel.pl