Procedura zajęcia pasa drogowego

Planujesz prace z użyciem podnośnika lub dźwigu poprzez zajęcie pasa drogowego? Podpowiadamy, jak zrobić to legalnie i bezpiecznie!

Pas drogowy zajmuje się zazwyczaj na czas robót w pobliżu danej drogi. Przykłady takich robót to:

  • Remont elewacji.
  • Montaż reklam.
  • Serwis oświetlenia.

Jeśli jednak na potrzeby prac niezbędne jest zajęcie pasa drogowego, to potrzebujesz zgody na wjazd od ZDMK – jednostki miejskiej odpowiedzialnej od 1 stycznia 2019 za utrzymanie dróg aglomeracji krakowskiej.

W jaki sposób uzyskać taką zgodę?

Musisz działać zgodnie z procedurą ZDMK-24– wypełnij i zanieś dokumenty do Działu Zajęcia Pasa Drogowego ZDMK na os. Złotej Jesieni 14, Kraków.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego na drodze zarządzanej przez ZDMK wraz z załącznikami:

  •  Szczegółowy plan sytuacyjny miejsca robót w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczonymi elementami drogi, umożliwiającymi rozpoznanie lokalizacji lub jeśli nie wymaga się projektu organizacji ruchu, to wystarczy ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacją o sposobie zabezpieczenia robót.
  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym albo oświadczenie o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
  • Harmonogram robót, w przypadku, gdy będą podzielone na etapy.
  • Kserokopia zatwierdzonego przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym (zjazdu), jeśli jest konieczne.
  • Protokół z narady koordynacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa – Wydział Geodezji w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wniosek o wydanie zgody na wjazd na drogę zarządzaną przez ZDMK jest dostępny pod linkiem:

www.bit.ly/pas-drogowy-ehc

Dokumenty należy złożyć osobiście. Na decyzję czeka się 30-60 dni. Koszt zajęcia pasa drogowego jest zależny od wielkości wnioskowanej powierzchni, liczonej w m2. Szczegółowa kwota zostanie podana w siedzibie ZDMK.

Po akceptacji ze strony ZDMK możesz pracować na zajętym pasie drogowym.

By wynająć któryś z naszych podnośników lub dźwigów, zadzwoń pod numer 502 602 577, dobierzemy dla Ciebie odpowiednią maszynę.

 

 Newsletter

Proszę czekać, trwa wysyłanie

Dziękujemy za zapisanie się do newslettera!

Aby zapisać się do newslettera należy zaznaczyć zgody.

NASI KLIENCI

Wszelkie prawa zastrzeżone EHC