Procedura zajęcia pasa drogowego

Planujesz prace z użyciem podnośnika lub dźwigu poprzez zajęcie pasa drogowego? Podpowiadamy, jak zrobić to legalnie i bezpiecznie!

Pas drogowy zajmuje się zazwyczaj na czas robót w pobliżu danej drogi. Przykłady takich robót to:

  • Remont elewacji.
  • Montaż reklam.
  • Serwis oświetlenia.

Jeśli jednak na potrzeby prac niezbędne jest zajęcie pasa drogowego to potrzebujesz zgody na wjazd od ZDMK – jednostki miejskiej odpowiedzialnej od 1 stycznia 2019 za utrzymanie dróg aglomeracji krakowskiej.

W jaki sposób uzyskać taką zgodę?

Musisz działać zgodnie z procedurą ZDMK-24– wypełnij i zanieś dokumenty do Działu Zajęcia Pasa Drogowego ZDMK na os. Złotej Jesieni 14, Kraków.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego na drodze zarządzanej przez ZDMK wraz załącznikami:

  •  Szczegółowy plan sytuacyjny miejsca robót w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczonymi elementami drogi, umożliwiającymi rozpoznanie lokalizacji lub jeśli nie wymaga się projektu organizacji ruchu, to wystarczy ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacją o sposobie zabezpieczenia robót.
  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym albo oświadczenie o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
  • Harmonogram robót, w przypadku, gdy będą podzielone na etapy.
  • Kserokopia zatwierdzonego przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym (zjazdu), jeśli jest konieczne.
  • Protokół z narady koordynacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa – Wydział Geodezji w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wniosek o wydanie zgody na wjazd na drogę zarządzaną przez ZDMK jest dostępny pod linkiem:

www.bit.ly/pas-drogowy-ehc

Dokumenty należy złożyć osobiście. Na decyzję czeka się 30-60 dni. Koszt zajęcia pasa drogowego jest zależny od wielkości wnioskowanej powierzchni, liczonej w m2. Szczegółowa kwota zostanie podana w siedzibie ZDMK.

Po akceptacji ze strony ZDMK możesz pracować na zajętym pasie drogowym.

By wynająć któryś z naszych podnośników lub dźwigów, zadzwoń pod numer 502 602 577, dobierzemy dla Ciebie odpowiednią maszynę.

 

 Newsletter

NASI KLIENCI

Wszelkie prawa zastrzeżone EHC promopixel.pl